Άδεια Εισόδου σε σχολικές μονάδες

Τετάρτη, 11 20 Σεπτεμβρίου19

Παρακαλούμε δείτε στο σχετικό σύνδεσμο την απόφαση από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την άδεια εισόδου του προπονητών της Ομοσπονδίας μας  για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ_ ΕΟΑΚ signed