ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΟΑΚ 2017

Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2017

Η Επιτροπή Εγγράφων-Μεταγραφών της ΕΟΑΚ  ενημερώνει μετά τη λήξη της προθεσμίας (15 Νοεμβρίου)  , τη κατάσταση αθλητών που αποδεσμεύτηκαν από τα αθλητικά τους σωματεία . 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2017

Γραμματεία ΕΟΑΚ