25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

  1. ΩΡΑ 12,00 ΓΗΠΕΔΟ 2  ΠΟΚ –ΑΣΚΒΝΔΕ   ……-……                      
  2. ΩΡΑ 15,00 ΓΗΠΕΔΟ 1 ΑΣΚΠΝ -ΑΣΚΒΕ    ……-…….

 

  1. ΩΡΑ 17,00 ΓΗΠΕΔΟ 1 ΑΣΚΚ-ΠΟΚ            ……-……                  35 Χ 35 ΛΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  2. ΩΡΑ 20,00 ΓΗΠΕΔΟ 2 ΑΣΚΒΕ-ΑΟΚ          ……-……

 

    26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

  1. ΩΡΑ 10,30 ΓΗΠΕΔΟ 1  ΑΣΚΒΝΔΕ-ΑΣΚΚ  ……-……
  2. ΩΡΑ 11,00 ΓΗΠΕΔΟ 2   ΑΟΚ -ΑΣΚΠΝ      .….-……

   7.ΩΡΑ 15,30

    ΓΗΠΕΔΟ 2   5-6 ΘΕΣΗ                                                              35 Χ 35 ΛΕΠΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΠΕΝΑΛΤΥ

 8. ΩΡΑ 17,00 ΓΗΠΕΔΟ 1  Α1-Β2

9.ΩΡΑ 18,30 ΓΗΠΕΔΟ 1  Β1-Α2                                                               ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

                                                                                                   35 Χ 35 ΛΕΠΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΠΕΝΑΛΤΥ

       27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016                                    

  1. ΩΡΑ 10,00 45 Χ 45 ΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΑΛΤΥ

       ΓΗΠΕΔΟ 1   3-4 ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

 

  1. ΩΡΑ 12,00

      ΓΗΠΕΔΟ 1   1-2 ΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ                                     45 Χ 45 ΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΑΛΤΥ