Η Επιτροπή Εγγράφων-Μεταγραφών της ΕΟΑΚ  ενημερώνει μετά τη λήξη της προθεσμίας (15 Νοεμβρίου)  , τη κατάσταση αθλητών που αποδεσμεύτηκαν από τα αθλητικά τους σωματεία .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2017

Γραμματεία ΕΟΑΚ