Αριθμ. Πρωτ. : 11/3764 Αθήνα, 05/10/2015

ΠΡΟΣ : Αθλητικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΑΚ Θέμα : Ορισμός υπεύθυνου τμήματος πολεμικών τεχνών της ΕΟΑΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας στις 4/10/15, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της θέσης του βοηθού Υπεύθυνου Τμήματος Πολεμικών Τεχνών της ΕΟΑΚ κ. Ρενιέρη Σταύρο , ο οποίος από βοηθός θα είναι ο νέος υπεύθυνος του τμήματος πολεμικών τεχνών, λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων του τέως υπεύθυνου κ. Κορδονούρη. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι αθλητές της δύναμης των Σωματείων σας για τον νέο υπεύθυνο του τμήματος και για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα του αθλήματος να επικοινωνήσουν μαζί του.

E-,MAIL:  sta_ren@hotmail.com

SMS : 6972947762

RENIERIS STAVROS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΟΑΚ