Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Εκεί βρέθηκαν, με αφορμή την Ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (5 Μαΐου), ο πρόεδρος, Ιωάννης Στούφης, μαζί με τον τεχνικό μας διευθυντή, Πέτρο Σιδέρη και ενημερώθηκαν για τις δράσεις του πρόγραμματος κρατώντας τις απαραίτητες σημειώσεις!

Η Ομοσπονδία μας, έχει αποδείξει και θα το αποδεικνύει συνέχεια με πράξεις, οτι δε θα σταματήσει να δίνει μάχες για το καλό του αθλητισμού των Κωφών.

ERASMUS + WORKSHOP IMG_0495 IMG_0568