Αύριο Σάββατο 2 Απριλίου 2022, στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα γίνει στο χώρο του ΟΑΚΑ (Ποδηλατοδρόμιο) στην  αίθουσα που παρεχώρησε η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

-Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

-Επικύρωση του υπ΄ αριθμό 78/18-12-2021 πρακτικού.

-Παρουσίαση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022

-Deaflympics (Caxias do Sul, Βραζιλία, 1-15 Μάϊου 2022).

-Κανονισμοί

-Προτάσεις

Στη Γενική Συνέλευση θα συμμετάσχουν τα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, λόγω του μικρού αριθμού αντιπροσώπων και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης (Zoom).