Κανονισμοί – Έντυπα

Εγκεκριμένος Κανονισμός Οργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Κατάστασης Προσωπικού & Συναφών Θεμάτων της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών:

ΦΕΚ 7249 ΥΟΔΔ 31-12-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Εγκεκριμένοι Κανονισμοί Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΟΑΚ 2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΟΑΚ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕOAK 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΟΑΚ 

 

Χρήσιμα Έντυπα: 

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΟΑΚ 2022-2023

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

 

 

 

Close