Η Ομοσπονδία μας ..

Η ίδρυση της Ε.Ο.Α. Κωφών , 4 Ιουνίου 1988