Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τις 20/06/2018, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2018-2019» παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ομοσπονδία μας το αίτημά τους καθώς επίσης και βιογραφικό, έως την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018.

Για να μεταβείτε στα σχετικά έγγραφα παρακαλούμε πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018-2019

12-3254 Έγγραφο ΕΟΑΚ για την ανάθεση καθηκόντων