Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών , επαναλειτουργούν κανονικά έπειτα από μια μικρή παύση λόγω των θερινών διακοπών.

Προς ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. Φ.152/135754/Α5-13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων η οποία μας προωθήθηκε από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές-τριες και τους αθλητές-τριες να έχουν μια καλή σχολική και αθλητική χρονιά γεμάτη δύναμη για την επίτευξη όλων των στόχων τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2018-2019

Από τη γραμματεία της ΕΟΑΚ