Περιγραφή Αναπτυξιακού

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

 2023 ΚΑΙ 2024

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) έχει ως μοναδικό όραμα την ενσωμάτωση στο χώρο του αθλητισμού περισσότερων κωφών-βαρήκοων ατόμων.

Το γεγονός όμως ότι η πλειονότητα της κοινωνίας μας δεν γνωρίζει την ύπαρξή της, των δράσεων, του έργου της, των δυνατοτήτων και των διακρίσεων των αθλητών της, δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι όλες οι αθλητικές επιτυχίες της, αποτελούν μέρος των Παραολυμπιακών αγώνων.

Επίσης, η ελλιπής ενημέρωση ότι  ναι μεν οι κωφοί-βαρήκοοι αθλητές ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία-ΑμεΑ, αλλά έχουν δικούς τους ξεχωριστούς αγώνες (Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους) και συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Κωφών (Deaflympics), καθιστά δύσκολο το έργο της, ως προς την ανεύρεση νέων κωφών-βαρήκοων αθλητών.

Τα δύο ανωτέρω στοιχεία δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή στην  ΕΟΑΚ να επικεντρώσει το αναπτυξιακό της πλάνο για τη χρονική περίοδο 2023 και 2024 στην ενημέρωση για θέματα Κώφωσης –Βαρηκοΐας και στην προσπάθεια  ανεύρεσης νέων αθλητών.

 
Κινήσεις της ΕΟΑΚ για την περίοδο 2023 ΚΑΙ 2024

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση σχολείων – φορέων–ομοσπονδιών- γονέων

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ένταξη των μαθητών στα μονοπάτια του αθλητισμού

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Σχολείων-Φορέων-Ομοσπονδιών -Γονέων

Α. Προγράμματα ενημέρωσης σχολείων πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Αττικής

 1. Η ΕΟΑΚ συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης προς όλα τα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης της Αττικής (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) με το πρόγραμμα «Αθλούμαι ,Οραματίζομαι Στοχεύω ψηλά ακούγοντας την δύναμη της ψυχής μου». Όλοι οι αποσπασμένοι καθηγητές Φ.Α που βρίσκονται και εργάζονται κοντά της, μαζί με Ολυμπιονίκες κωφούς αθλητές (με την παρουσία  Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας) ενημερώνουν τους μαθητές για την κώφωση και βαρηκοΐα, για τις δράσεις των κωφών αθλητών και τις επιτυχίες τους. Περνά το μήνυμα ότι με σύμμαχο την γνώση μπορούμε να πορευόμαστε όλοι σε ένα δρόμο με ίσες ευκαιρίες και ίδια δικαιώματα, μακριά από τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση.

          Στόχος της δράσης:

 • Η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια ακοής
 • Οι δυνατότητες που έχουν οι Κωφοί- Βαρήκοοι, αν βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον και τύχουν της σωστής προσοχής
 • Η ενημέρωση ότι η ΕΟΑΚ αποτελεί έναν από τους 4 πυλώνες του αθλητισμού των ΑμεΑ, έχει τα δικά της πρωταθλήματα (Ευρωπαϊκά-Παγκόσμια) και τους δικούς της Ολυμπιακούς αγώνες (Deaflympics).
 • Το δικαίωμα που έχουν οι Κωφοί Βαρήκοοι να διατηρούν δελτίο αθλητή τόσο σε σωματείο ακουόντων όσο και σε σωματείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών-ΕΟΑΚ
 • H προβολή των επιτυχιών των Κωφών- Βαρήκοων αθλητών

   Το μήνυμα «όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» 

 

 1. Ένταξη του προγράμματος και στα νηπιαγωγεία: «Δρω και συναισθάνομαι»

Θεωρώντας ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα πρέπει να ξεκινά από τη μικρή ηλικία ,το πρόγραμμα αυτό θα ενταχθεί και στα τυπικά νηπιαγωγεία.

Τρόπος: Διαδραστικά παιχνίδια και προσομοίωση της κώφωσης (ενσυναίσθηση), ώστε οι μαθητές να συναισθανθούν τι σημαίνει άτομο με απώλεια ακοής.

Συνεργασία νηπιαγωγείων τυπικής εκπαίδευσης με ειδικά νηπιαγωγεία κωφών-βαρηκόων.

 

 1. Ένταξη του προγράμματος και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

           Στόχος:

  • Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια (τριτοβάθμια εκπαίδευση) και διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης.
  • Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και συμμετοχή των φοιτητών στα προγράμματα που διενεργεί η ΕΟΑΚ. Αφού προηγηθεί ενημέρωση των Πανεπιστημίων, να προταθεί οι φοιτητές ειδικότητας να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση και σε ειδικά σχολεία Κωφών –Βαρηκόων. Η συμμετοχή των φοιτητών θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα Κώφωσης/Βαρηκοίας ,στην γνωριμία τους για την ύπαρξη της ΕΟΑΚ, καθώς και στην διάδοση των αθλητικών δράσεων και διακρίσεων των κωφών Βαρήκοων αθλητών.

 

 1. Ένταξη της ΕΟΑΚ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • ERASMUS SPORT
  • BE ACTIVE

 

B. Ημερίδες. Συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινότητας των κωφών, με Δήμους Περιφέρεια-Σχολεία-Εκπαιδευτικούς φορείς-Ψυχολόγους…)

Στόχος: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

 

Γ. Συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες για ανεύρεση νέων κωφών-βαρήκοων Αθλητών
Ενημερωτικό έγγραφο προς τις Ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων με το οποίο ενημερώνει για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, το έργο της, τη δράση της και τις διακρίσεις  των αθλητών της.
Αίτημα ΕΟΑΚ για προώθηση από τις Ομοσπονδίες σε  όλα τα σωματεία τους  ανά την ΕΛΛΑΔΑ,  με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των προπονητών για την ΕΟΑΚ και της προσπάθειες που καταβάλει για την ανεύρεση νέων κωφών-βαρήκοων- αθλητών.

 

Δ. Γονείς κωφών μαθητών Ομιλίες κωφών αθλητών
Κάλεσμα των γονέων σε συζήτηση. Ομιλίες κωφών αθλητών και παρουσίαση του προφίλ τους.

Στόχος:

 • Οι κωφοί αθλητές με τις επιτυχίες τους να αποτελέσουν πρότυπο στα παιδιά
 • Να ενισχυθεί η άποψη των γονέων ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο
 • Να ενισχυθεί η άποψη για τα οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός, καθώς οι ίδιοι οι γονείς είναι η κινητήριος δύναμη για προτροπή και ένταξη των παιδιών τους στο αθλητισμό
 • Να ενημερωθούν για τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά τους από τον αθλητισμό
 • Να απομακρύνουν τον φόβο και την αμφιβολία, να αισθανθούν ασφαλείς
 • Να κατανοήσουν ότι η άθληση εκτός από την ψυχολογική υποστήριξη (ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης), κατευθύνει τα παιδιά και σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής και κοινωνικοποίησης, αποτρέποντας τα από κακές συνήθειες.
 • Σιγά-σιγά ο αθλητισμός θα γίνει μέρος της καθημερινότητά τους και  αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2

ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α. Με το νέο πρόγραμμα «Κλείσε θέση στο μαγικό κόσμο του Αθλητισμού», οι αποσπασμένοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής  (Κ.Φ.Α.) της ΕΟΑΚ, οι κωφοί Ολυμπιονίκες της και οι Ομοσπονδιακοί προπονητές της, αναλαμβάνουν δράση και σε συνεργασία με τα ειδικά σχολεία κωφών-βαρηκόων θα παρουσιάζουν και θα γνωρίζουν στους μαθητές τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΑΚ.

Στόχος: Η δυνατότητα στους μαθητές γνωριμίας με όλα τα αθλήματα. Κίνητρο να αναζητήσουν τρόπους για ένταξη τους στον αθλητισμό.

 

Β. Ένταξη σε εβδομαδιαία βάση ενός αθλήματος στα ειδικά σχολεία κωφών–βαρηκόωνΕκμάθηση όλων -Επιλογή των ικανότερων. «Υιοθέτησε το άθλημα που αγαπάς»

Το άθλημα που θα επιλεγεί από τα σχολεία, θα μπορεί να υλοποιηθεί από τους αποσπασμένους                  Κ.Φ.Α ή τους Ομοσπονδιακούς προπονητές μας ή τους κωφούς ολυμπιονίκες μας μέσα στο σχολείο            καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στους οι μαθητές  να γνωρίσουν καλύτερα το άθλημα χωρίς μετακίνηση τους, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρόσβασή τους στον αθλητισμό είναι περιορισμένη (δύσκολες συνθήκες για μερικούς μαθητές).

     Στόχος

 • Η αρτιότερη κατάρτιση του αθλήματος από ειδικευμένους προπονητές,
 • Η δυνατότητα στον ίδιο τον προπονητή να επιλέγει τους καλύτερους,
 • Η καθοδήγηση των μαθητών μέσω των προπονητών για να ενταχθούν στα μονοπάτια του αθλητισμού
 • Η καθοδήγηση των μαθητών από τους προπονητές στην ένταξή τους στο κατάλληλο αθλητικό σωματείο, με κριτήριο τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα του καθένα ξεχωριστά (συνεργασία με το σχολείο).

 

Γ. Αθλητικό ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κωφών-Βαρηκόων
Για την ΕΟΑΚ και τα σχολεία κωφών – βαρηκόων το Φεστιβάλ μας με τη συνεχή στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί θεσμό.
Ευελπιστούμε στη στήριξη και συνέχισή του, με στόχο την συμμετοχή και των σχολείων της Περιφέρειας.

Στόχος: Μέσα από την διαδραστική επαφή των μαθητών με τα αθλήματα, και την καθοδήγηση και υποστήριξη εκπαιδευτών, τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, την κλίση ή το ταλέντο τους σε κάποιο άθλημα. Δοκιμάζουν, συνεργάζονται, ανακαλύπτουν  και  επιλέγουν ανάλογα με την κλίση τους.

 

Δ. Ημερίδα σχολικού αθλητισμού με στόχο το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ειδικών σχολείων κωφών– βαρηκόων
Για την χρονιά 2023 θα στηρίξουμε τα ειδικά σχολεία κωφών-βαρηκόων με τους αποσπασμένους Κ.Φ.Α ώστε να  πραγματοποιηθούν αγώνες Γυμνασίων-Λυκείων .

Στόχος το 2024 να υπάρχει και στα ειδικά σχολεία κωφών-βαρηκόων, Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα, αφού ακολουθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

 

Ε. Αθλητικό camp δύο εβδομάδων “Διασκεδάζω -Δοκιμάζω-Επιλέγω”
Κατά την διάρκεια της χρονιάς θα οργανωθεί  αθλητικό camp με αθλήματα που καλλιεργεί η  ΕΟΑΚ        και με την συνεργασία όλων των προπονητών, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα σε καθημερινή          βάση να ασχοληθούν και να γνωρίσουν όλα τα αθλήματα.

Στόχος: Η μύηση στον αθλητισμό, η δοκιμή και η δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την κλίση του            κάθε μαθητή.

 

ΣΤ. Κατασκήνωση Κωφών  στον Πόρο (Προφήτης Ζαχαρίας-ΕΦΦΑΘΑ)
Συμμετοχή των προπονητών της ΕΟΑΚ στην κατασκήνωση με στόχο

 • Να γνωρίσουν οι κατασκηνωτές νέα αθλήματα
 • Να μυηθούν σε κανόνες αθλητικής παιδείας
 • Να μυηθούν στην έννοια της κίνησης ,να γνωρίσουν, να χαρούν ,να διασκεδάσουν μέσα από οργανωμένη αθλητική διαδικασία

 

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται στην Αττική. Η οικονομική αδυναμία της Ομοσπονδίας, καθιστά δύσκολο το έργο της στην Περιφέρεια, γεγονός που αφήνει στο περιθώριο τα σχολεία και τα τμήματα ένταξης σε όλη την Ελλάδα.
Ευελπιστούμε στην ανεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα.

Close