Την απόφαση για σύγκλιση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022,  πήρε το Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, κατά τη συνεδρίασή του, στις 6 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικά η πρόσληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

13-1240 προς Σωματεία – Μέλη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΑΚ