Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) Ιωσήφ Σταυρακάκης συναντήθηκε, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ (ΕΟΓ) Θωμά Τόκα, στα πλαίσια της συνεργασίας της ΕΟΑΚ με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων, που «καλλιεργεί».

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκε η ευρύτερη συνεργασία των δύο Ομοσπονδιών. Προτεραιότητα δόθηκε, σύμφωνα και με την πρόταση του προέδρου της ΕΟΑΚ Ιωσήφ Σταυρακάκη, στην ενημέρωση των Σωματείων, που διαθέτει στις τάξεις της η ΕΟΓ για την πιθανή ανεύρεση ύπαρξης Κωφών και Βαρήκοων αθλητών ή αθλητριών  στις τάξεις τους.

 

 

Ο κ. Θωμάς Τόκας  επιβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη, τόσο της δικής του όσο και του Δ.Σ. της ΕΟΓ  στις δράσεις της ΕΟΑΚ, στην εύρεση κωφών και βαρήκοων αθλητών και αθλητριών, που ασχολούνται με το Γκολφ σε όλη την Ελλάδα, καθώς ενημερώθηκε ότι οι αθλητές μπορούν να ανήκουν και στις δύο Ομοσπονδίες.

Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα προπονήσεων στις εγκαταστάσεις  Γκολφ του Δήμου  Γλυφάδας, κωφών και βαρήκοων νέων αθλητών και αθλητριών, που θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα, υπό την καθοδήγηση των προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και τη στήριξη του Δήμου Γλυφάδας.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΑΚ