Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ)  Ιωσήφ Σταυρακάκης και οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ομοσπονδίας Σοφία Δαυλιάκου, Αθηνά Ζέρβα, Βάσω Δημοπούλου συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), την κ. Μαρία Παπαδοπούλου και τον κ. Παναγιώτη Καλαϊτζή, στα γραφεία της ΕΟΑΚ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας, που έχει αναπτύξει η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες των αθλημάτων, που «καλλιεργεί» στις τάξεις της και μετά από αίτημα της (Ε.Ο.Α.Α.). Σκοπός της ήταν η συζήτηση της πρότασης της, για τη διεξαγωγή Προγράμματος Μπόουλινγκ, στα Δημοτικά και Γυμνάσια των Σχολικών Μονάδων Κωφών και Βαρήκοων. Η πρόταση αφορά συμμετοχή μαθητών – μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού ήτοι Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, ενώ για τα Γυμνάσια προτείνεται η Α’ και Β ́ Γυμνασίου.

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΑΑ έκαναν μια πλήρη παρουσίαση του προγράμματος (τα υπέρ του αθλήματος, ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής, οι επιτυχίες κ.ά). Επισημαίνοντας ότι το εν λόγο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στις δράσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Be Active» της ΓΓΑ, με κοινό αίτημα των δύο Ομοσπονδιών, με τη δαπάνη του, καθώς και την παρουσία ιατρού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του να καλύπτεται από την ΕΟΑΑ.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΑΚ