Η 3η Δεκεμβρίου είναι ημέρα με πολλούς και σημαντικούς συμβολισμούς. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992 ανακήρυξε τη σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Επικυρώθηκε όμως αργότερα με τον Ν. 4074/2012 ειδικότερα με το Άρθρο 30 «Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό» το οποίο αναφέρει ότι προκειμένου να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε ψυχαγωγικές, και αθλητικές δραστηριότητες, τα Κράτη Μέρη θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα μεταξύ άλλων και για:

Α. ενθαρρύνουν και να προωθούν τη συμμετοχή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των

ΑμεΑ στην ένταξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα,

Β. να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν,

αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την

αναπηρία και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και, ως προς αυτό, ενθαρρύνουν την

παροχή, σε βάση ισότητας με τους άλλους, της κατάλληλης καθοδήγησης,

εκπαίδευσης και πόρων,

Γ. να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά ΑμεΑ έχουν ίση πρόσβαση με τα άλλα παιδιά στη

συμμετοχή σε παιχνίδι, ψυχαγωγία και ελεύθερο χρόνο και αθλητικές

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δραστηριοτήτων που

πραγματοποιούνται εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι επιτυχίες της ΕΟΑΚ στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, με την κατάκτηση 9 μεταλλίων μας έδωσε το καλύτερο κίνητρο και αγωνιζόμαστε για:

-την εξάλειψη όλων των νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών που δημιουργούν διακρίσεις και θέτουν εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση των Κωφών-Βαρήκοων ατόμων στον αθλητισμό.

-την επαρκή χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας μας για τις διοργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την προμήθεια «εργαλείων προσβασιμότητας» αλλά και των δράσεων που υλοποιούμε πανελλαδικά μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους σε όλη τη χώρα, όπως οι δράσεις μας:

-Δρώ και συναισθάνομαι

-Κλείσε θέση στο μαγικό κόσμο του Αθλητισμού

-Υιοθέτησε το άθλημα που αγαπάς

-Αθλητικό Camp “Διασκεδάζω – Δοκιμάζω – Επιλέγω”

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΑΚ