Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. 206668/09.05.2022 επιστολής  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Δημόσιο και ενδιαφέρεται για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή ή /και Τεχνικού Συμβούλου, για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως  καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00΄.

Ο κάθε  ενδιαφερόμενος παρακαλείται να καταθέσει τα εξής:

  1. Αίτηση

      2. Βιογραφικό σημείωμα

      3. Ειδικότητα αθλητισμού και θέση

      4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πιστοποιημένη από τη ΓΓΑ

στη Γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών  στη διεύθυνση: ΟΑΚΑ-Ποδηλατοδρόμιο, Σπ. Λούη 1, Μαρούσι-15123 (ΣΤ Πύλη)  ή  ηλεκτρονικά: hafdeaf@otenet.gr,  office2@hafdeaf.gr,  office4@hafdeaf.gr).