Στην Λωζάνη της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε το 48ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητισμού Κωφών 28 και 29 Νοεμβρίου 2021, από την I.C.S.D. (International Committee of Sports of the Deaf) με παρουσία πενηντατεσσάρων (54) συμβαλλόμενων χωρών.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ICSD, όπως προκύπτει από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν νέος Πρόεδρος της ICSD είναι ο κύριος Gustavo Perazzolo, έως το νέο συνέδριο του 2022 που θα λάβει χώρα κατά τους 24ου Θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Κωφών, στο Caxias Do Sul της Βραζιλίας, 01-15 Μαϊου 2022.

To νέο συμβούλιο εκτός από τον Πρόεδρο Perazzolo Gustavo συνθέτουν οι εξής:

Yutaka Osugi: Vice President – World Sports

David Lanesman: Vice President – Youth Sports

Yakup Umit Kihtir: Member at Large

Adam Kosa: Member at Large

Kristian Lantto: Member at Large

Alexandra Polivanchuk: Member at Large

Mohammad Pargar: APDSC President

Mohamed Madoun: CADS President

Iosif Stavrakakis: EDSO President

Pedro Bonnassiolle Squella: PANAMDES President

H Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. κι εύχεται καλό έργο.