Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 10 Ιουλίου 2021, το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητισμού Κωφών  (European Deaf Sports Organization – EDSO), μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.  Με την συμμετοχή τριάντα- επτά (37) κρατών μελών της, την συνεδρίαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Αθλητικών Ομοσπονδιών Κωφών όλης της Ευρώπης.

Την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΑΚ Ιάκωβος Χαρουλάκης.

Στο συνέδριο αυτό εγκρίθηκαν οι οικονομικές θέσεις για τα έτη 2018-2019. Ορίστηκε η ημερομηνία για το επόμενο συνέδριο της EDSO για τον Οκτώβριο του 2022 στο Βέλγιο, όπου και θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την τροποποίηση του καταστατικού της.  Τέλος, η EDSO παρουσίασε στα κράτη-μέλη της ημερολόγιο Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και άλλων εκδηλώσεων έως το 2028.

Ευχόμαστε στο πολύτιμο έργο της EDSO καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες!