Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών σε συνέχεια εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο δημόσιο και ενδιαφέρεται για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή ή και Τεχνικού Συμβούλου, για το διδακτικό έτος 2021-2022, να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 21/05/2021 και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να αποστείλει τα εξής:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Ειδικότητα αθλητισμού και θέση
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πιστοποιημένη από την ΓΓΑ

στην Γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών ((hafdeaf@otenet.gr, office2@hafdeaf.gr, office4@hafdeaf.gr).

Κατόπιν αξιολόγησης οι επιλεγόμενοι θα τεθούν σε διαδικασία συνέντευξης.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2021 2022