Σήμερα, Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021,  ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών Ιωσήφ Σταυρακάκης, ο γ.γ. Τάκης Κορδονούρης καθώς και η υπεύθυνη γραφείου τύπου & επικοινωνίας της Ε.Ο.Α.Κ. Έστα Ράζου, παρευρέθησαν στην  παρουσίαση της Ε.Π.Αθλ.Α στην Γ.Γ.Α στην αίθουσα Jacqueline De Romilly.
 
Πρόκειται για την παρουσίαση με το ακρονύμιο Ε.Π.Αθλ.Α, Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. 
 
 
 
 

Δείτε παρακάτω το τηλεοπτικό σποτ της Εθνικής Πλατφόρμας Ακεραιότητας: