Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Κωφών

13-0214 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΑΚ ΣΤΙΣ 2.4.2022