Δείτε τα έγγραφα της 81ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΑΚ – Μάρτιος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΑΚ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2023