Έτους 2023

Δείτε τις Προκηρύξεις Διαγωνισμών της Ε.Ο.Α.Κ. για το 2023:

381 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Χαρ. Παπαδόπουλο & ΣΙΑ ΕΕ

382 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Κατσούλης Σταύρος ΚΗΜΔΗΣ

555 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Caps Sport 2023 ΚΗΜΔΗΣ

579 προς Emmantina αίτημα προσφοράς για εθνική ομάδα ανδρών ΟΡΘΟ

581 προς NN ESTATE AND CONSALTING προσφορά εθνική ομάδα γυναικών ΚΗΜΔΗΣ

616 προς ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΤΑΝΑ αίτημα για εθνική ανδρών ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΟΡΘΟ ΚΗΜΔΗΣ

638 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Κύπελλα Ζευς ΚΗΜΔΗΣ

643-1 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπηρεσίες Στατιστικής 2023 ΚΗΜΔΗΣ

643-2 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπηρεσίες Διαδικτύου 2023 ΚΗΜΔΗΣ

643-3 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπηρεσίες Ψηφιακής Εκτύπωσης 2023 ΚΗΜΔΗΣ

688 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Caps Sport 2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

691 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Ferias Travel ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

906 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Αεροπορικά Εισιτηρια Αργεντινης ΚΗΜΔΗΣ

994 Πρόσκληση Προσφ Αεροπορικά Εισιτηρια Παλης ΚΗΜΔΗΣ

1113 Πρόσκληση Προσφοράς ΜΕΤΑΛΛΙΑ Ζευς ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΕΝΙΣ 2023 ΚΗΜΔΗΣ

1119 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΕΝΙΣ 2023 ΚΗΜΔΗΣ

1134 προς ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LYTTOS HOTEL BEACH αίτημα προσφοράς για WDTC2023 ΟΡΘΟ ΚΗΜΔΗΣ

Close