Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Κωφών Μακεδονίας (ΑΠΟΚΜ)

Διεύθυνση: Σούτσου 3, Τ.Κ 54630, Θεσσαλονίκη
Fax: 2310516789
E-mail: scadm97@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μπαμπάος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Γκίντικας Βάιος
Γεν. Γραμματέας: Γκανάτσας Κωνσταντίνος
Ταμίας: Φεστέρης Ιωάννης
Σύμβουλος: Γερμανίδης Αθανάσιος

Social Media:
Apokm Scadm https://www.facebook.com/apokm.sport

Close