Αθλητικός Όμιλος Κωφών (ΑΟΚ)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ

Αριστογείτονος 11-13 Τ.Κ. 105 52 – Αθήνα
Fax: 2103214713
E-mail: fotis.aok.k.eke@gmail.com

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Στογιαννίδης Παράσχος
Α’ Αντιπρόεδρος: Μωσαϊδης Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος: Νικολαϊδης Ιωακείμ
Γενικός Γραμματέας: Σωτηρόπουλος Φώτιος
Ειδικός Γραμματέας: Λασκαρίνης Μιχαήλ
Α’ Ταμίας: Μάκρας Αθανάσιος
Β’ Ταμίας: Σταματόπουλος Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Δρίτσας Ισίδωρος
Γενικός Έφορος: Δάφνος Παναγιώτης

Close