Αθλητικός Όμιλος Κωφών (ΑΟΚ)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ

Αριστογείτονος 11-13 Τ.Κ. 105 52 – Αθήνα
Fax: 2103214713
E-mail: fotis.aok.k.eke@gmail.com

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Σωτηρόπουλος Φώτιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Αναστασόπουλος Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: Γαλάνης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Μάκρας Αθανάσιος
Ειδικός Γραμματέας: Kaneva Ekaterina
Α’ Ταμίας: Στογιαννίδης Παρασκευάς
Β’ Ταμίας: Μωσαϊδης Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Γιαννόπουλος Χαράλαμπος
Γενικός Έφορος: Δρίτσας Ισίδωρος

Close