Στα πλαίσια της συνεργασίας που διενεργεί η ΕΟΑΚ με τις Ομοσπονδίες, αλλά και τους Συλλόγους, των αθλημάτων που «καλλιεργεί», για ανεύρεση αθλητών και αθλητριών, με μερική ή ολική απώλεια ακοής η ανταπόκριση του «Γ.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ήταν άμεση. Νέοι αθλητές και αθλήτριες , με μερική ή ολική απώλεια ακοής θα εντάσσονται στα τμήματα στίβου του Συλλόγου. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: