ΠΡΟΣ:  Αθλητικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΑΚ

ΘΕΜΑ :    14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κωφών Ανδρών 2016

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 11/4338-18.1.16 επιστολής μας και ύστερα από συζήτηση που έγινε το Δ.Σ. το Ηράκλειο Κρήτης τις 13 Φεβρουαρίου , επικυρώθηκε η προκήρυξη του 14ο Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κωφών Ποδοσφαίρου 2016 που θα γίνει τα γήπεδα STAR SPORT CLUB στην Βούλα από τις 25 έως 27 Μαρτίου 2016 .

Επίσης οι ομάδες που θα λάβουν μέρος με δήλωση οριστικής συμμετοχή ,αφού καταθέτουν ένα χρηματικό (βλέπε επιστολή αρ. πρωτ. 4530) παράβολο  συμμετοχής με προθεσμία  μέχρι 1 Μαρτίου προκειμένου να λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11/4519-17.2.16 επιστολή , στα πλαίσια της Έκτακτης Γ. Συνέλευσης της ΕΟΑΚ.

Ακολούθως, σας αποστέλλεται συνημμένα η προκήρυξη του 14ου Π.Π.Π.Κ.2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14ου Π.Π.Π.Κ. 2016 – τελικό 18.2.2016