ΕΟΑΚ 1-διαβιβαστικό-σωματείων-για-αντιπροσώπους

ΕΟΑΚ 2α Στοιχεία-τακτικών-και-αναπληρωματικών

ΕΟΑΚ 2-αντίγραφο-πρακτικών-δσ-σωματείων

ΕΟΑΚ 3 Πρόταση-σωματείων-για-πρόεδρο-και-μέλος-δσ

ΕΟΑΚ 4 βεβαίωση-σωματείων

ΕΟΑΚ 5 Βεβαίωση-σωματείων

ΕΟΑΚ 6 Υπεύθυνη-δήλωση-υποψηφίων-για-όργανα-διοίκησης

ΕΟΑΚ 7 αίτηση-δήλωση-υποψηφίων-για-όργανο-διοίκησης

ΕΟΑΚ 8 Υπόδειγμα υποψηφιότητας-για-το-προεδρείο-της ΓΣ

12-9328 προς Σωματεία – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 18.12.2021

12-9329 προς Σωματεία – Διαβίβαση εντύπων Σωματείων-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΟΑΚ