Δείτε τα έγγραφα της 80ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΑΚ – Αύγουστος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΑΚ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022