Σας ενημερώνουμε  ότι δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω  της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών θα παραμείνουν κλειστά έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Ομοσπονδία μας μπορείτε να επικοινωνείται μεσω ηλέκτρονικού ταχυδρομείου:  hafdeaf@otenet.gr, office2@hafdeaf.gr, office4@hafdeaf.gr, office1@hafdeaf.gr ή στο τηλεφωνο   2108829631.