Η επιτροπή εγγράφων-μεταγραφών της ΕΟΑΚ  , σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και του Δ.Σ. , σας ανακοινώνει τις παρακάτω καταστάσεις δυναμικού των αθλητικών σωματείων – μέλη της ΕΟΑΚ  ως εξής :

ΑΟΚ λιστα ποδοσφαιρου

ΑΣΚΒΔΝΔΕ λιστα ποδοσφαίρου 2017

ΑΣΚΒΕ λιστα ποδοσφαίρου 2017

ΑΣΚΚ λιστα ποδοσφαίρου 2017

ΑΣΚΠΝ λιστα ποδοσφαίρου 2017

ΠΑΟΚΜ λιστα ποδοσφαίρου 2017

ΠΟΚ λιστα ποδοσφαίρου 2017

Εκ μερους της γραμματείας ΕΟΑΚ