Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. Φ.151/136254/Α5-11.08.2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ τους ενδιαφερόμενους αθλητές/τριες που έχουν διακριθεί σε διοργανώσεις μέχρι και τις 31/08/2017,  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο που σας επισυνάπτεται.

Για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%9F_%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94_%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2017-2018_2.pdf_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%B4%CE%B1.pdf 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ