ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Α.Κ.  – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράμματος των αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων που υλοποιεί κάθε χρόνο προσκαλεί  ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στο χώρο του αθλητισμού των κωφών-βαρήκοων ατόμων.

Η συμμετοχή των εθελοντών στις διοργανώσεις και στις αθλητικές δράσεις που διεξάγει η Ε.Ο.Α.Κ. μέχρι σήμερα, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων της.

Οι εθελοντές-ντριες σε κάθε αθλητική διοργάνωση/εκδήλωση είναι καλά εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με θέληση, αφοσίωση και συνέπεια. Ο εθελοντισμός είναι η πράξη προσφοράς.

     Γίνε εθελοντής-ντρια εθελόντρια

στις διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις/δράσεις κωφών!

          Συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα (θα επισυνάψετε εάν έχετε εμπειρία στον εθελοντισμό) και στείλτε τα με email στο γραφείο της Ε.Ο.Α.Κ. hafdeaf@otenet.gr, office2@hafdeaf.groffice4@hafdeaf.gr. Τηλ. Επικοινωνίας 2108829631.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η αφού υποβάλλει τη συνημμένη αίτηση εθελοντή θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:

  • Συνέντευξη
  • Εκπαίδευση
  • Συμμετοχή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

  • Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν κωφοί/βαρήκοοι και ακούοντες ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο αθλητικό σωματείο.
  • Την τελική επιλογή των εθελοντών θα αναλάβει  ο Γεν. Γραμματέας τη Ε.Ο.Α.Κ.

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας!

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                         Ο Πρόεδρος

Κορδονούρης Παναγιώτης                                                          Σταυρακάκης Ιωσήφ

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου και την Αίτηση Εθελοντή παρακαλούμε πατήστε στους παρακάτω Συνδέσμους:

12-6420 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΟΑΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΟΑΚ