Το Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών & Βαρηκόων ιδρύθηκε το 1973 μαζί με το Ειδικό
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Κωφών & Βαρηκόων ως ιδιωτικό σχολείο του Ιδρύματος
Προνοίας και Εκπαιδεύσεως Κωφών & Βαρηκόων Ελλάδος (ΙΠΕΚΒΕ) και λειτούργησε
αρχικά σε μισθωμένο κτήριο στην Φιλοθέη και μετέπειτα στην Εκάλη, μαζί με το
οικοτροφείο που φιλοξενούσε κωφούς και βαρήκοους μαθητές από την επαρχία. Το
1976 άρχισε να λειτουργεί εκεί και το Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων. Η ίδρυση
και λειτουργία των σχολείων αυτών απετέλεσε προσωπικό και αξιέπαινο επίτευγμα
της Σοφίας Σταρόγιαννη, η οποία ήταν οδοντίατρος, υψηλόβαθμο στέλεχος του
Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, μητέρα 2 κωφών παιδιών και ευαισθητοποιημένη
σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικής αποκατάστασης κωφών.

Το 1982 τα σχολεία αυτά μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και
μεταστεγάστηκαν στην Σταμάτα Αττικής και μετέπειτα, το 1984, στην Αγία
Παρασκευή σε μισθωμένα κτήρια. Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μετακόμισαν
πάλι στο αρχικό κτήριο στην Φιλοθέη και μετέπειτα στην Πεύκη, όπου λειτουργούν
μέχρι σήμερα. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο συνέχισαν την λειτουργία τους στην Αγία
Παρασκευή, όπου από το 1992 με πρωτοβουλία των ήδη λειτουργούντων σχολείων
ιδρύθηκε και προστέθηκε και μία ακόμα δευτεροβάθμια σχολική μονάδα, η ΤΕΣΕΑ
Κωφών & Βαρηκόων, που αργότερα μετονομάσθηκε σε ΤΕΕ, προκειμένου να
καλυφθεί και η τεχνική‐επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κωφών &
βαρηκόων. Το 2004 όλες οι δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες κωφών & βαρηκόων
συστεγάστηκαν σε ένα σύγχρονο κτήριο του ΟΣΚ στην Αγία Παρασκευή, στο οποίο
λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Κωφών &
Βαρηκόων κατά τα 40 χρόνια της λειτουργίας τους συνεργάζονται στενά με το
οικοτροφείο του ΙΠΕΚΒΕ. Η ιστορία των σχολείων αυτών είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ιστορία του οικοτροφείου του ΙΠΕΚΒΕ, το οποίο έχει μέχρι
σήμερα διατηρήσει την αρχική του φυσιογνωμία και νομική μορφή, έχοντας
μεταστεγασθεί στην Δροσιά Αττικής.

Πατήστε στο αρχείο απο κάτω για να διαβάσετε τη πρόσκληση!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ