Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνεδρίασή του στις 4/12014, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση σωματείων στην Γενική Συνέλευση ΕΟΑΚ της 2/11/13 και την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία γενικότερα, αποφάσισε την μείωση του ποσού της συνδρομής για το έτος 2014, κατά 50%.

Έτσι, για το έτος 2014 τα σωματεία – μέλη της ΕΟΑΚ θα καταβάλουν ως συνδρομή το ποσό των 150 ευρώ, το οποίο παρακαλούμε να τακτοποιηθεί ολικά ή τμηματικά μέχρι και τις 30/6/2014.

Για το έτος 2015 θα ακολουθήσει νέα απόφαση.

Καλή χρονιά και δημιουργική χρονιά με συνεργασία και αλληλεγγύη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΟΑΚ