Άδεια Εισόδου σε σχολικές μονάδες

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Παρακαλούμε δείτε στο σχετικό σύνδεσμο την απόφαση από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την άδεια εισόδου του προπονητών της Ομοσπονδίας μας  για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ_ ΕΟΑΚ signed