Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια του από τις 22/05/2019 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2019-2020» παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στη Γραμματεία της Ομοσπονδία μας ( email: hafdeaf@otenet.gr, office4@hafdeaf.gr, office2@hafdeaf.gr, Φαξ: 2108214435), έως και την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, το αντίστοιχο αίτημα καθώς επίσης και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

Για να μεταβείτε στα σχετικά έγγραφα παρακαλούμε πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

12-5106 Δήλωση ενδιαφέροντος προπονητών για απόσπαση στην ΕΟΑΚ