ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση υπευθύνου αθλήματος της ΕΟΑΚ

Η ΕΟΑΚ ενημερώνει ότι όσοι επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση υπευθύνων σε αθλητικά της τμήματα (κυρίως σε ατομικά αθλήματα) μπορούν να υποβάλλουν μέσω των αθλητικών τους σωματείων στην Ομοσπονδία μας τη συνημμένη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και τρία (3) αθλήματα, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων και την τοποθέτησή τους σε ένα από τα τρία αθλήματα.

Η φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να παραληφθεί από το εκάστοτε αθλητικό σωματείο σε  μορφή PDF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019 (έχοντας την υπογραφή του ενδιαφερόμενου προσώπου, τη σφραγίδα και τις υπογραφές του προεδρείου του αθλητικού σωματείου) .

Η επιλεγέντες θα ενημερωθούν για την ανάληψη καθηκόντων τους από το Γενικό Γραμματέα και η τοποθέτησή τους θα γίνει με το νέο έτος.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2020