ΠΡΟΣ :  Αθλητικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΑΚ 

Θέμα :   Πρόσκληση στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΕΟΑΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της ΕΟΑΚ που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούλιο 2012 και συγκεκριμένα το άρθρο 30ο  «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ» ότι «οι πρώτες αρχαιρεσίες θα γίνουν εντός των έξι (6) μηνών μετά την έγκριση …. Η θητεία του Δ.Σ. που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα λήξει το Δεκέμβριο του 2013».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/8/2013, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθούν ηΕκλογοαπολογιστική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες της ΕΟΑΚ για τη νέα 4ετή θητεία 2013-2017 στις 2-3 Νοεμβρίου 2013, ημέρες Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, σε ώρες και αίθουσα που θα σας ενημερώσουμε αργότερα, καθώς επίσης και για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επομένως, θα πρέπει από τις 13 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Οκτωβρίου 2013 να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων των σωματείων  σας.

Οι διατάξεις του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Κ., συγκεκριμένα τα σχετικά άρθρα 9ο, 10Ο και 11ο και κυρίως η παράγραφος 11, θα εφαρμοστούν πιστά.

Επισημαίνεται ότι, για την εκλογική διαδικασία των σωματείων, θα πρέπει να ενεργήσετε προς το πρωτοδικείο για τον ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου. Οι εκλογές θα γίνουν σε μια ημέρα (πρωί έως βράδυ) και σε ώρες που θα ορίσετε. Οι ανακοινώσεις για την ημερομηνία και τις ώρες των εκλογών να σταλούν στην Ομοσπονδία μας εγγράφως επίσημα.

Επίσης, υπενθυμίζουμε για τελευταία φορά, ότι τα σωματεία που δεν εξοφλήσουν το ποσό της συνδρομής έτους 2013 έως τις 15/9/13, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΟΑΚ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΟΑΚ