Για την εισαγωγή αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) δηλαδή των Πανεπιστημίων, που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και των Τ.Ε.Ι, που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα  της ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις που μπορείτε να δείτε στο συννημένο αρχείο.

Δείτε το αρχείο απο κάτω για περισσότερες πληροφορίες:

140723_dt_a8lites υπουργειο παιδειας 2014(1)