Σε συνέχεια  διαβιβαστικής επιστολής μας και κατόπιν ενημέρωσης στην Έκτακτη Γ. Συνέλευση της ΕΟΑΚ στις 15/3/14,  η Ομοσπονδία, αφού απέστειλε συνημμένα τις ονομαστικές καταστάσεις Εγγραφών – Μεταγραφών της αθλητικής περιόδου 2014, περιλαμβανομένων και των οκτώ (8) σωματείων – μελών της ΕΟΑΚ, τις δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Αναλυτικά όλες οι κινήσεις των Σωματείων στο συννημένο αρχείο απο κάτω

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Για Office 97-2003 πατήστε στο αρχείο απο κάτω

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ