Τα θέματα τα οποία θα τεθούν υπό έγκριση είναι αρκετά και οι αποφάσεις που θα παρθούν, θα κρίνουν πολλά.

Το πιο σημαντικό και καυτό θέμα που θα πέσει στο τραπέζι, είναι η έγκριση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για το 2015. Κατόπιν, θα συζητηθεί το θέμα για τις υποχρεώσεις των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων και κατά πόσον θα εγκριθούν ή όχι οι προβλεπόμενες αποστολές. Υπενθυμίζουμε οτι στις άμεσες προτεραιότητες είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κωφών στην Γερμανία, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Κινεζική Ταϊπέι, της κολύμβησης στην Αμερική και η Πάλη στη Τιφλίδα της Γεωργίας.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το σημαντικό θέμα του οικονομικού, το οποίο εφόσον κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα, θα χρειαστεί να παρθούν δραστικές αποφάσεις για την εύρεση πόρων απο εταιρίες χορηγούς που συνδράμουν στις προσπάθεις της Ομοσπονδίας μας.