Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) συνεργάζονται και διοργανώνουν, για πρώτη χρονιά, μια σειρά δράσεων για τα κωφά και βαρήκοα παιδιά άπορων γονέων, οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (έως 5.000 ευρώ), ανέργων κωφών γονέων (ένας από τους δύο ή και οι δύο), τρίτεκνων οικογενειών (από τα οποία, το ένα τέκνο να είναι κωφό ή βαρήκοο).

Με το ξεκίνημα ακόμη μιας νέας σχολικής χρονιάς, ας γεμίσουμε την τσάντα των παιδιών χαμόγελα!

Συγκεντρώνουμε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ντοσιέ, μολύβια, στυλό και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για κάθε μαθητή.
Στηρίζουμε όλοι την προσπάθεια και συμμετέχουμε ως εθελοντές, για να δώσουμε, και φέτος, χαρά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη!

Μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ελευθ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη Αττικής).
Προσπαθούμε μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2014 να συγκεντρώσουμε τις δωρεές σας, για να μοιραστούν εγκαίρως στα παιδιά που τις έχουν ανάγκη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΟΜ.Κ.Ε. (210 52 33 950, ώρες 09:00’-16:00’) και με την Ε.Ο.Α.Κ. (210 88 29 631, ώρες 09:00’-16:00’).