ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     

Σας ενημερώνουμε ότι από την

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.)

μεταφέρθηκαν στο ισόγειο,

 στα γραφεία πρώην τεχνικών υπηρεσιών

(ευθεία από το κυλικείο).

Η προσέλευση θα γίνεται από την

κεντρική είσοδο δημοσιογράφων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ